ANA SAYFA
 FİRMA HAKKINDA
 ÜRÜNLERİMİZ
 FİYATLAR
 HABERLER
 E-MAİL VE ADRES
   

1986'DAN BERİ METAL DEDEKTÖRÜ ÜRETİMİNDE

TÜRKİYE'NİN LİDER KURULUŞU

ELSAN  ELEKTRONİK  SANAYİİ

 

Kur'an'da define ile ilgili ayetler.

Bu ayetlerden hangi neticelere varırız?

 

 

Kur'an-ı Kerim'de define veya hazine ile ilgili ayetler sadece 18. inci sure olan Kehf Suresinde vardır. Burada anlatılan olayda Hz. Musa, rivayete göre Hz. Hızır'la karşılaşıyor ve ondan hikmet öğrenmek için arkadaşlık teklif ediyor. Hz. Hızır ilk bakışta kötü olarak nitelendirilecek üç olay yapıyor: 1-Başkasının malına zarar veriyor, 2-Bir çocuğu öldürüyor, 3- Düşman bir kavmin yıkık duvarını tamir ediyor. Ama bunların her birinde bir hikmet var. Önce ayetleri okuyunuz, sonra yorumumuzu bulacaksınız.

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

18/64 Musa: "İstediğimiz zaten buydu." dedi. Hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler.

18/65 Bu arada ikisi -katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz- kullardan birini buldular.

18/66 Musa ona: "Sana öğretileni bana hayra götüren bir bilgi olarak öğretmen için peşinden gelebilir miyim?" dedi.

18/67 O dedi ki: "Sen doğrusu benim yaptıklarıma dayanamazsın."

18/68 "Bilgice kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanabilirsin?"

18/69 Musa: "İnşallah sabrettiğimi göreceksin, sana hiçbir işte baş kaldırmayacağım." dedi.

18/70 O da: "O halde, bana uyacaksan, ben sana anlatmadıkça herhangi bir şey hakkında bana soru sormayacaksın." dedi.

18/71 Bunun üzerine kalkıp gittiler; sonunda bir gemiye bindiklerinde, o gemiyi deliverdi; Musa: "Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir şey yaptın." dedi.

18/72 Musa'ya: "Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?"  dedi.

18/73 Musa: "Unuttuğum için bana çıkışma, gücümün yetmediği bir şeyden beni sorumlu tutma." dedi.

18/74 Yine gittiler; sonunda bir erkek çocuğa rastladılar, o hemen onu öldürdü. Musa: "Bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana mı kıydın? Doğrusu pek kötü bir şey yaptın." dedi.

18/75 O: "Ben sana, yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi? dedi.

18/76 Musa: "Bundan sonra sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma, o zaman benim tarafımdan mazur sayılırsın." dedi.

18/77 Yine yola koyuldular; sonunda vardıkları bir kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı, bu ikisini misafir etmek istemedi. İkisi, şehrin içinde yıkılmağa yüz tutan bir duvar gördüler, Musa'nın arkadaşı onu doğrultuverdi; Musa: "Dileseydin buna karşılık bir ücret alabilirdin." dedi.

18/78 O şöyle söyledi: "İşte bu, seninle benim ayrılmamamızı gerektiriyor; dayanamadığın işlerin yorumunu sana anlatacağım"

18/79 "Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula aitti; onu kusurlu kılmak istedim, çünkü peşinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı."

18/80 "Oğlana gelince; onun ana babası inanmış kimselerdi, çocuğun onları azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korkmuştuk.

18/81 "İstedik ki Rableri o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini

versin ."

18/82 "Duvar ise, şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı; babaları da iyi bir kişiydi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmasına ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığın işlerin içyüzleri budur."

 

Olayın özeti: Hz Hızır ve Hz. Musa, kendilerine kötü davranan bir halkın kasabasına geliyorlar. Halktan kimse bu yolculara yiyecek bile vermiyor. Bu durum karşısında oradan uzaklaşıp gidecekleri yerde, Hz. Hızır, sanki o kasabaya iyilik olsun diye orada bir duvarı tamir ediyor. Hz. Musa da buna şaşırıyor. Ancak Hz. Hızır'ın amacı kasabaya iyilik yapmak değildir.  Yıkılmak üzere olan o duvarın altında bir define vardır. Duvar yıkılırsa define ortaya çıkacak ve o kötü kasabalıların eline geçecektir. O defineyi iyi bir adam gömmüştür, fakat daha sonra vefat etmiştir. Bu adam arkasında iki tane küçük çocuk bırakmıştır. Yüce Allah'ın muradı defineyi korumak ve kötü kasabalılara vermemektir. Ta ki iki çocuk büyüyecek, seneler sonra delikanlı olacaklardır ve o zaman Yüce Allah bir sebep yaratacak ve o iki çoçuğun geçmiş zamanda babaları tarafından gömülmüş defineyi çıkarmalarını sağlayacaktır.

 

Bu olaydan şu dersleri çıkarırız:

1- Yeraltında defineler var ve Yüce Allah çok önceden bu defineleri kime vereceğini tespit ediyor.

2- Definenin vaktinden evvel ortaya çıkması Yüce Allah tarafından önleniyor.

3- Yüce Allah defineyi hak edenin eline veriyor. Hak etmeyene vermiyor.

4- Yüce Allah defineyi rahmet ettiği kişiye veriyor.

5- "Allah'ın her işinde bir hayır vardır"

 

Allah Kur'an'ı Kerim'de kendini "Hayrürrazikin"  "Rızık verenlerin en hayırlısı" olarak tanımlamıştır. Rızkı ve rızkın bir çeşidi olan "defineyi" de Allah'tan istemek gerekir. Bu arada define bulmak için cinlerden medet umanları da doğru yola davet ediyoruz. Cinlerle uğraşmaktan vaz geçsinler. "Şeytan da cinlerdendir." İnsanlar Allah taraftarı veya Şeytan taraftarı diye ikiye ayrılır. Allah taraftarı olalım ve Allah'ın Fatiha suresinde bize söylettirdiği: "İyyake nabüdün ve iyyake nestain" = "Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz" vazifesini yerine getirelim. Cinlerden yardım istemek yanlıştır. Definenin yerini cinler söylemez. Yüce Allah dilerse bir sebep yaratır ve sizi oraya götürür. Define ararken cinlerden korkulmaz, tek korkulacak varlık Allah'tır. O Kur'an-ı Kerim'de Ben'den korkun dedi. Yüce Allah dilemezse de kimsenin başına bir musibet gelmez.

 

 

  

   Metal dedektörü nerelerde kullanılır?

   Toprak altındaki defineler nasıl oluştu?

   Define arama yönetmeliği.

   Dedektörle define aramanın suç olmadığına dair Yargıtay Genel Kurulu Kararı.

   Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu.

   Define arayanın yapması ve yapmaması gereken şeyler.

   Tarihi eserlerimize ve tabiat varlıklarımıza sahip çıkalım. Bu vatan bizim.

   Definenin yerini belli eden, taşlara oyulmuş işaretler.

   Türkiye'de bulunan sikkeler, resimleri.

   Dedektörler ne kadar derinden bulabilir? Bazı dedektör satıcılarının yanıltıcı beyanları.

   Dedektör satın alırken nelere dikkat etmeli?

   Definenin ne tarafta olduğunu (sözde !) gösteren uydurma define bulma aletleri nelerdir?

   Görüntülü cihaz, ekranlı cihaz, yeraltı kamerası, GPR yeraltı radarı nedir?

   Çubuk, şakül, alan tarama cihazı, uzun menzilli antenli tarayıcılar, lazerli tarayıcı nedir?

   Dedektörle beraber hediye verilen alan tarama cihazının size ne faydası olur?

   Define bulmak için cinlerden yararlanılır mı? Defineyi cinler korur mu?

   Kur'an'da define ile ilgili ayetler. Bu ayetlerden hangi neticelere varırız?

   Dedektör kullanıcılarının resimleri ve definecilerle ilgili karikatürler.

   Metal dedektörlerinin çalışma prensipleri ve elektronik devre şemaları.

   Metal dedektörlerinin fiyatları.

 

ELSAN ELEKTRONİK SANAYİİ

Merkez:

Molla Gürani Cad. Kilimci Sok. No: 15/B Fındıkzade - Fatih - İSTANBUL

Tel: (0212) 523 45 29 - (0212) 523 99 77   Faks: (0212) 631 22 17

Şube:

Rami Kışla Cad. Topçular İş Merkezi No: 88 Dahili No: 275 Eyüp - İSTANBUL

Tel & Faks: (0212) 544 52 80

Copyright 2007 Elsan Elektronik Sanayii - Turkey    e-mail: elsaninfo@mynet.com , elsaninfo@e-kolay.net

ANA SAYFA  FİRMA HAKKINDA ÜRÜNLERİMİZ ÖNEMLİ BİLGİLER HABERLER E-MAİL VE ADRES